تبلیغات
وبلاگicon
از هر گلشنی ،گلی - تو بخوان
تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1392 | 11:10 | نویسنده : پریچهر

جـغد نـزد خــدا شکایت برد

انسـان ها آواز مـرا دوسـت نـدارند

خــدا به جـغد گفـت

آوازهـای تـو بـوی دل کـنـدن مـی دهـد و آدم ها عـاشـق دل بـستن اند

دل بستــن بـه هـر چـیز کـوچـک و بـزرگ

تـو مـرغ تمــاشـا و انــدیشـه ای

و آنکه مـی بـیند و مـی انـدیشـد ، به هیـچ چـیز دل نـمی بندد

دل نبستن سخـت تـرین و قشنـگ تـرین کــار دنیـاسـت

امــا تو بـخـوان

وهمیـشه بـخـوان

کــه آواز تـو حقـیقـت اسـت و طـعـم حقـیقـت تــلـخ


طبقه بندی: خدایا،
برچسب ها: خدا، طعم، حقیقت، تلخ، سخت ترین، قشنگ ترین، دنیا، کار، دل بستن، انسان، اندیشه، عاشق، شکایت نزدخدا، دیدن، تماشا، آواز،

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات